• قسمت ثبت فیلم در کانال و سایت
  • این قسمت به شما این قابلیت رو میدهد که شما به راحتی فیلم اکانت خودتان را در سایت ثبت کنید
  • این امکان برای تسریع و آسان شدن فروشنده ها طراحی شده و از ارسال فیلم به ادمین خودداری کنید
  • سایت کامل هوشمند می باشد و به محض ثبت فیلم در سایت ثبت خواهد شد
  • حداکثر اپلود فیلم 50 مگابایت می باشد و بیش از این حجم ثبت نخواهد شد
  • تمام فرمت هایی که ویدیویی هستند قابل اپلود هستند
  • بعد از ثبت فیلم جدید ، فیلم قبلی یا قدیمیتر از سایت به طور خودکار حذف و فیلم جدید اعمال خواهد شد
  • برای ثبت فیلم در اکانت خود باید شماره تماس و شماره اگهی خودتان را در فرم زیر پر کنید تا مشخص شود که شما صاحب اکانت هستید
  • فرمت های مجاز برای آپلود ویدیو:
  • 'mpg', 'mkv', 'avi', 'mpeg', 'mp4', 'mov', 'm4v', 'webm', 'wmv'
  • ثبت اطلاعات اکانت
  • پرداخت مبلغ اگهی
  • ثبت عکس و فعال شدن اگهی
  • ثبت فیلم برای بازدید و احتمال فروش بیشتر


  0%