• قسمت ثبت ویدیو در کانال و سایت
  • این قسمت به شما این قابلیت رو میدهد که شما به راحتی ویدیو اکانت خودتان را در سایت ثبت کنید
  • این امکان برای تسریع و آسان شدن فروشنده ها طراحی شده و از ارسال ویدیو به ادمین خودداری کنید
  • سایت کامل هوشمند می باشد و به محض ثبت ویدیو در سایت ثبت خواهد شد
  • حداکثر اپلود ویدیو 50 مگابایت می باشد و بیش از این حجم ثبت نخواهد شد
  • تمام فرمت هایی که ویدیویی هستند قابل اپلود هستند
  • بعد از ثبت ویدیو جدید ، ویدیو قبلی یا قدیمیتر از سایت به طور خودکار حذف و ویدیو جدید اعمال خواهد شد
  • برای ثبت ویدیو در اکانت خود باید شماره تماس و شماره اگهی خودتان را در فرم زیر پر کنید تا مشخص شود که شما صاحب اکانت هستید
  • فرمت های مجاز برای آپلود ویدیو:
  • mpg, mkv, avi, mpeg, mp4, mov, m4v, webm, wmv
  • ثبت اطلاعات اکانت
  • پرداخت مبلغ اگهی
  • ثبت عکس و فعال شدن اگهی
  • ثبت ویدیو برای بازدید و احتمال فروش بیشتر


  0%